Zdroje pre katodickú ochranu radu SZK

Zdroje pre katodickú ochranu sú elektrické zariadenia prevažne napájané striedavým napätím, dodávajúce jednosmerný prúd pre systémy katodickej ochrany. Zdroje vyrábame podľa konkrétnej špecifikácie a prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám Vášho projektu. Viac informácii

 • Popis
 • Na stiahnutie
 • Katodická ochrana je technika používaná na obmedzenie korózie kovových konštrukcií tým, že sa z nich stanú katódy elektrochemického článku. Jednoduchá metóda ochrany pripája chránenú kovovú konštrukciu k ľahšie korodujúcemu “obetovanému kovu”, ktorý má funkciu anódy. Obetovaný kov potom koroduje namiesto kovovej konštrukcie. Pri konštrukciách ako sú dlhé potrubia, kde by pasívna galvanická ochrana nebola účinná sa elektrochemický článok vytvorí pomocou chránenej konštrukcie, anódy a externého zdroja jednosmerného napätia.
   
  Chránené objekty:
  • potrubia (ropa, plyn, voda atď.) uložené v zemi a potrubné siete
  • nádrže uložené v zemi
  • priemyselné areály – rafinérie
  • podzemné kovové konštrukcie
  • konštrukcie uložené v morskej vode
  • plynové a ropné vrty
  • spevnené betónové konštrukcie
   
  Zdroje pre katodickú ochranu sú elektrické zariadenia prevažne napájané striedavým napätím, dodávajúce jednosmerný prúd pre systémy katodickej ochrany. Sú konštruované ako spínané zdroje vybavené rôznymi funkciami vrátane automatického nastavenia výstupných veličín, rôznymi stupňami krytia, diaľkovým monitorovaním, diaľkovým nastavením výstupných veličín, jednofázovým alebo trojfázovým napájaním. Zdroje vyrábame podľa konkrétnej špecifikácie a prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám Vášho projektu.
   
  Celá ponuka tu: 

  https://www.flipsnack.com/nessro/nes_katodick-_ochrana_09_2021_-sk.html