Referencie

PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA

 

Continental Matador Rubber, Púchov, Slovensko

Continental Matador Truck Tires, Púchov, Slovensko

 • 4-valcová linka pogumovania oceľokordu  -  pohony – rekonštrukcia (výmena DC-motorov za asynchrónne servomotory 1PH8, plus dodávka motorprevodoviek SEW Eurodrive, dodávka rozvádzačov s meničmi Sinamics S120, kabeláž, kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, úprava softwaru PLC Simatic S7, vizualizácia, atď.)

 • 4-valcová linka pogumovania oceľokordu  -  zásobovacia časť – hlavný pohon extrúdera 540kW, pomocné pohony, dodávka motorov, meničov (výmena DC-motorov za asynchrónne servomotory 1PH8, plus dodávka motorprevodoviek SEW Eurodrive, dodávka rozvádzačov s meničmi Sinamics S120, kabeláž, kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, úprava softwaru PLC Simatic S7, vizualizácia, atď.)

 • Dublovačka II – kompletná nová linka (elektročasť) – dodávka motorprevodoviek SEW Eurodrive, dodávka servomotorov Siemens a prevodoviek Alpha Wittenstein, dodávka rozvádzačov s meničmi, PLC a kompletnou elektrovýbavou, skriniek, atď, dodávka hlavného pultu a zobrazovacieho panela, elektroprojekt, software pre PLC a vizualizáciu, atď.

 • Dublovačka I – nový centrovací systém firmy Erhardt-Leimer pre presné podávanie pásikov a ich združovanie s bočnicami, projekt, pripojenie na existujúce PLC linky, software, uvedenie do chodu

 • Linka na združovanie lán a jadier – výroba polotovarov pre kompletáciu pneumatík – rekonštrukcia elektro – dodávka servomotorov Siemens 1FK7, prevodoviek SEW Eurodrive, elektroprojekt, dodávka rozvádzačov so servomeničmi, PLC, tvorba softwaru pre PLC a vizualizačný panel.

 • Strihacia linka SLO3 – kompletná rekonštrukcia elektro – kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, nové servomotory, prevodovky, inkrementálne snímače, nové rozvádzače, kabeláž, software, ovládacie pulty a skrinky

 • Strihacia linka SLO47 – kompletná rekonštrukcia elektro – kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, nové servomotory, prevodovky, inkrementálne snímače, nové rozvádzače, kabeláž, software, ovládacie pulty a skrinky

 • Konfekčné stroje Krupp č. 1, 2, 3, 4, NOKIAN, PC2, VMI, atď. – kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, kompletná výmena servomotorov, prevodoviek, snímačov, nové rozvádzače s meničmi, PLC, atď., nový software pre riadenie strojov, nová vizualizácia, uvedenie do chodu, atď.

 • Postrekovacie zariadenie PROZAX č. 1 a 2 – kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, kompletná výmena servomotorov a prevodoviek manipulátora, nový rozvádzač s meničmi a PLC Beckhoff, nová vizualizácia, pripojenie na nadradený továrenský systém SFI, atď.

 

KraussMaffei Berstorff, Hannover, Nemecko

 • VL6 Triplex – nová extrúderová linka pre CMTT Púchov, kompletné elektrovybavenie linky zabudované do 2 technologických kontajnerov (9 veľkých meničov Sinamics G150 výkonu 111-540kW, cca 60 menších meničov Sinamics S120, 2 riadiace počítače IPC427 Siemens, 2 vizualizačné počítače IPC627 Siemens, 2 počítače pre vyhodnotenie signálov z 8 kamier, 1 špeciálny počítač pre reguláciu extrúderov, 1 počítač pre prepojenie s továrenským systémom SFI), chladenie kontajnerov výmenníkmi voda/vzduch firmy Wolf, hlavný riadiaci pult linky so 4 klávesnicami, 8 displejmi, 3 tlačidlovými panelmi Siemens PP17, riadenie staníc ohrevu a ochladzovania extrúderov a spoločnej hlavy, atď. 

  • Kompletný elektroprojekt linky, kompletný riadiaci software – riadenie elektrických a hydraulických pohonov, riadenie teplôt, koordinácia centrovacích systémov, atď.;

  • Kompletný vizualizačný systém bežiaci na 2 počítačoch, so vzájomným zálohovaním v prípade výpadku 1 počítača, atď.

  • Kompletná elektromontáž linky vrátane dodávky všetkých káblov. Linka je hotová, spustená do rutinnej prevádzky. Doba realizácie bola cca 2,5 roka.

 • VL7 Triplex – podobná linka ako VL6, naviac obsahuje Superzdružovaciu linku s cca 25 pohonmi, veľkým množstvom centrovacích systémov, atď. Linka je hotová, spustená do rutinnej prevádzky. Doba realizácie bola cca 2,5 roka.

 • Tread Line Quintoplex – nová extrúderová linka podobná ako VL6, koncový zákazník je Continental Timisoara, Rumunsko. 

 • Sidewall Line Triplexnová extrúderová linka podobná ako VL6, koncový zákazník je Continental Camacari, Brazília – kontajner sa vyrába.

 • EL1 – nová menšia extrúderová linka s 2 extrúdermi, koncový zákazník je SaarGummi Slovakia. Dodávka rozvádzačov s 2 meničmi, PLC, elektrovybavením, dodávka ovládacieho pultu, kabeláže. Vytvorenie softwaru pre PLC a vizualizáciu. 

 • EL – nová menšia extrúderová linka so 4 extrúdermi, koncový zákazník je SaarGummi Slovakia. Dodávka rozvádzačov so 4 meničmi, PLC, elektrovybavením, dodávka ovládacieho pultu, kabeláže. Vytvorenie softwaru pre PLC a vizualizáciu.

 

 Konštrukta Industry, Trenčín, Slovensko

 • SLO66 – staršia strihacia a spojovacia linka oceľokordu – koncový zákazník JK Tyre India – kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, kompletná výmena servomotorov (cca 15ks), úplne nový rozvádzač linky s meničmi, PLC, ostatným elektrovybavením, nový hlavný aj podružný riadiaci pult linky s priemyselným PC pre vizualizáciu, nový software linky, úplne nová vizualizácia, uvedenie do chodu

 • SLO57, SLO60 – nové strihacie a spojovacie linky oceľokordu – koncový zákazník Čína – kompletný elektroprojekt, dodávka servomotorov a asynchrónnych motorov, dodávka rozvádzačov, kompletná kabeláž linky, tvorba softwaru pre PLC a vizualizáciu, uvedenie do chodu v Číne.

 • SLO58, SLO59 - nové strihacie a spojovacie linky oceľokordu – koncový zákazník Česká republika – kompletný algoritmus riadenia linky, riadiaci software pre IPC Beckhoff (PLC  časť a NC časť), software vizualizácie pre panely Siemens, oživenie liniek, atď.

 • strihacie linky oceľokordu aj textilného kordu pre rôznych zákazníkov v Číne, Vietname, na Slovensku, v Čechách

 • rezacie stroje pre gumárenský priemysel – štart/stop systém rezania, letmé rezanie. Tvorba algoritmov riadenia pohonov, programovanie, uvedenie do chodu.

 • nové vytlačovacie linky pre zákazníkov v Indii, Číne, Rusku – vždy dodávka elektroprojektu, rozvádzačov, riadenie elektromontážnych prác u zákazníka, účasť na uvedení do chodu, atď.

 

SCA Gemerská Hôrka, Slovensko

 • GDM6 – linka na výrobu hygienických vložiek - kompletná rekonštrukcia elektročasti – kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, dodávka cca 20ks servomotorov 1FK7, prevodoviek Alpha Wittenstein, nových rozvádzačov s meničmi Siemens Masterdrives, PLC a vizualizačný panel, hlavný ovládací panel, kompletná nová kabeláž, svorkové skrinky, ovládacie skrinky, software celej linky, spustenie do chodu, atď.

 • GDM3 – linka na výrob hygienických vložiek – elektroprojekt rekonštrukcie, čiastočná rekonštrukcia pohonov, dodávka nových servomotorov, doplnenie PLC o NC riadiaci systém FM458-1 pre riadenie synchronizmu servopohonov linky, výmena niektorých rozvádzačov, hlavného pultu, úprava softwaru, atď.

 • GDM7 – stacker (stohovač) – elektroprojekt rekonštrukcie, výmena 4 servopohonov, výmena meničov, vytvorenie riadiaceho algoritmu, úprava SW, oživenie, atď.

 • filtre pre linky GDM3, GDM4, GDM7, Morena, GDM6, atď. – kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, kompletná rekonštrukcia odlučovacích filtrov celulózového prachu, prostredie s nebezpečím výbuchu horľavých prachov, dodávka nových motorov, meničov, kompletných rozvádzačov, PLC, vizualizácie, softwaru, apod.

 • TAK900 a FOLDER2 – 2 linky, jedna na výrobu polotovaru (združený profil 2 vrstiev papiera a 1 vrstvy polyetylénovej fólie), pozostáva z odvíjačiek, ťažných valcov, lepidlového hospsodárstva, navíjačky, atď. linka FOLDER2 je rezacia a skladacia linka, ktorá z polotovaru vyrába hygienické výrobky pre seniorov. Rekonštrukcia - kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, dodávka motorov, prevodoviek, snímačov, ventilov, rozvádzačov s meničmi a PLC, ovládacích panelov s vizualizáciou, dodávka softwaru, oživenie pohonov, pneumatických regulačných bŕzd, atď.

 

Mondi SCP, Ružomberok, Slovensko

 • Baliaca linka Maruishi (Japonsko) – kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, výmena servomotorov Panasonic za Siemens, výmena servomeničov Panasonic za Sinamics S120, výmena prevodoviek NISSEI za NORD, výmena PLC Mitsubishi za Simatic S7, prepísanie softwaru do nového prostredia STEP7, úprava softwaru aj algoritmu riadenia linky, výmena pôvodného vizualizačného panelu za Siemens, kompletná nová vizualizácia, pripojenie na továrenský nadradený systém TIPS.

 

LEONI Slovakia, Nová Dubnica, Slovensko

 • Statomat 3 - existujúca linka na výrobu napájacích káblov pre spotrebnú elektroniku – kompletná rekonštrukcia elektro, nový elektroprojekt, výmena PLC firmy FESTO za Simatic, nové servomotory Siemens 1FK7 ako náhrada za zastaralé 1FT5, nové meniče Sinamics S120 ako náhrada za staré od firmy Hauser, kompletný nový rozvádzač, software, vizualizácia, uvedenie do chodu.

 • LAT7 – kombinácia 2 existujúcich liniek Statomat a Megomat a nového vstrekolisu CURTI, kompletný elektroprojekt, výmena existujúcich servomotorov a prevodoviek za nové, dodávka rozvádzačov, softwaru, uvedenie do chodu, atď.

 • LAT6  - existujúca linka na výrobu napájacích káblov pre spotrebnú elektroniku – kompletná rekonštrukcia elektro, nový elektroprojekt, výmena PLC za Simatic, kompletný nový rozvádzač, software, vizualizácia, uvedenie do chodu. Na identifikáciu paliet použité RFID.

 • LAT9 – výmena existujúcich servomotorv a meničov za nové Siemens, výmena prevodoviek, odstránenie vadného zastaralého NC riadenia zo stroja a jeho náhrada riadením v PLC, atď.

 • Extrúzna linka 12_05 – rekonštrukcia po požiari, ktorý kompletne zničil existujúci rozvádzač navíjačky. Kompletný nový elektroprojekt, náhrada zastaralých meničov a PLC za nové, dodávka nového elektrorozvádzača, montáž na mieste, vytvorenie nového SW pre riadenie navíjačky, uvedenie do chodu, zladenie so zvyšnou časťou extrúznej linky.

Bukocel, Hencovce, Slovensko

 • rekonštrukcia linky na výrobu celulózy - kompletný elektroprojekt rekonštrukcie, vybavenie existujúcich DC-motorov inkrementálnymi snímačmi, dodávka rozvádzačov s meničmi a PLC, vytvorenie regulačného algoritmu, softwaru, atď.

 

 

VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA

 

FEVE s.r.o. Ostrava, 9/2019  ( KF-NOVODUR s.r.o. ) 

 • Spínané zdroje pre galvanizovňu, zinkovacia linka, 18x 1500A/20V, 2x 3000A/20V, ovládanie Profinet

 

Delta electronics (Slovakia), s.r.o. 10/2022 

 • Zahorovacia komora pre bezkontaktné nabíjače - Wireless Charger 3300W 24V

 

KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s. r. o., Trenčín, 5/2022 ( ČSOB leasing, a.s. )

 •  Spínané zdroje s vodným chladením pre galvanizovňu, zinkovacia linka. 1x 6000A/15V, 3x 4000A/15V, 5x 2000A/15V, ovládanie Profibus 

 

Dopravní podnik města Brna, a.s.. 6/2022 ( OHLA ŽS, a.s. )

 • Nabíjače pre lodnú dopravu, zimné nabíjanie, 1x 270A/500V, 7x 75A/500V, 1x vybíjač 300A/48V, digitálne ovládanie

 

ČESKÉ DRÁHY, 11/2022 ( Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. )

 • Dodávka 12ks centrálnych zdrojov pre napájanie palubnej siete motorovej jednotky DMU 646, 24VDC

 

Železnice slovenskej republiky 10/2022 ( OHLA ŽS, a.s. )

 • Trakčné usmerňovače pre TM Lučivná, 2x 3300V DC / 1500A

 

TESGAL, s.r.o., Vráble 4/2019 ( KOVOFINIŠ a.s. )

 • Spínané zdroje pre galvanizovňu,  1x 10500A/15V, 1x 4500A/15V, 12x 3600A/15V, 12x 600A/15V, ovládanie Profibus

 

Železnice slovenskej republiky 7/2019 ( Elektrizace železníc Praha a.s. )

 • Trakčné usmerňovače pre prevozné meniarne, 5x 3300V DC / 1500A

 

Dopravný podnik Bratislava a.s. 6-10/2019 ( OHLA ŽS, a.s. )

 • Trakčné usmerňovače pre Dúbravsko-karloveskú radiálu, 12x 900V DC / 2250A

 

Čiernohronská železnica

 • Spojazdnenie súprav švajčiarských električiek v spolupráci so ŽOS Zvolen. Úspešné absolvovanie prvých skúšobných jázd

 

 

Výrobné portfólio materskej spoločnosti DEL nájdete tu: https://www.del.cz/produkty/engineering