Školenia

AKTUÁLNE TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH ŠKOLENÍ:

 

TIA Portal-1500 (SERV1) - základný kurz programovanie nových riadiacich systémov SIMATIC S7-1500       5-dňové školenie  15.4. - 19.4. 2024

 

Firma NES je autorizovaným školiacim strediskom firmy Siemens a od roku 2004 ponúka celú škálu zákazníckych špecializovaných školení na meniče, riadiace systémy, priemyselné komunikácie a iné. Plán školení sa upravuje a je pravidelne obohatený o nové témy v súlade s vývojom nasadzovania novej techniky do výrobných procesov.

Skúsenosti zo stoviek usporiadaných školení potvrdzujú správnosť prístupu organizátora. Školenia sa robia buď v učebni v NES, ktorá je vybavená príslušnou výpočtovou technikou a cvičnými stendami alebo priamo u zákazníka. S týmto súvisí aj flexibilnosť obsahovej náplne tradičných typov školení, možnosť objednať si školenia na špecifické témy, využiť ponuku na kombinované témy, rozšírené témy, či zaujímavé konzultačné dni na tému meničov. Pre úspešné zvládnutie prednášanej témy dáva NES účastníkom študijné materiály a naviac, účastníci získavajú užitočné kontakty na jednotlivých odborných školiteľov alebo na odborníkov priamo v NES.

NES vydáva informačnú brožúru, v ktorej záujemcovia nájdu informácie k činnosti Autorizovaného školiaceho strediska firmy Siemens. Všetci, ktorí sa podieľajú na realizácii školení v NES Nová Dubnica, sa tešia na dobrú spoluprácu so záujemcami.

Kontaktné údaje:

Koordinátor školení (objednávky):
Jitka Belková
tel. +421-42-4401 202
e-mail: belkova@nes.sk

 

Na stiahnutie:

Informačná brožúra školení na rok 2024