O nás

Už 30 rokov dodávame moderné elektrotechnické zariadenia s nízkou energetickou náročnosťou prakticky do všetkých oblastí priemyslu. Aplikáciou týchto zariadení sa dajú ušetriť nemalé prostriedky na elektrickej energii ako aj na skvalitnení technologického procesu.

Okrem vlastnej produkcie máme ako obchodný zástupca rôznych zahraničných firiem široký obchodný program. Naša inžinierska činnosť je zameraná najmä na projektovanie a realizáciu zložitých elektrotechnických celkov podľa požiadaviek užívateľa a na vývoj vlastných výrobkov. Nedeliteľnou súčasťou našich aktivít je servisná činnosť všetkých realizovaných zariadení.

V roku 2016 sme sa stali dcérskou spoločnosťou priemyselnej skupiny DEL a.s. Spoločnosť DEL je špecialista na projekciu a výrobu elektrických zariadení, automatizáciu technologických procesov, robotizáciu a engineering podľa princípov Priemyslu 4.0. Od roku 2004 je súčasťou NES Nová Dubnica s.r.o. dcérska firma DEHOR – elspec. Litvínov s.r.o. z Českej republiky.

Systém riadenia kvality je certifikovaný spoločnosťou Bureau Veritas, firma vlastní certifikát kvality ISO 9001. NES Nová Dubnica s.r.o. v rámci svojho širokého zamerania ponúka komplexné riešenia pre nasledovné oblasti:

 • Strojársky a automobilový priemysel
 • Hutnícky priemysel
 • Cementárne a vápenky
 • Chemický priemysel
 • Galvanizovne
 • Plynárenský a vodárenský priemysel
 • Energetika
 • Železnice a trolejové trate
 • Ekológia
 • Potravinárstvo
 • Armáda a letectvo
 • Stavebníctvo

Viac tu: