Zariadenie na kontrolu bdelosti radu ZKB

Zariadenie na kontrolu bdelosti rušňovodiča je súbor komponentov nahradzujúci vlakový zabezpečovač pre nekódované trate so základnými funkciami. Viac informácii

 • Popis
 • Na stiahnutie
 • Zariadenie na kontrolu bdelosti rušňovodiča je súbor komponentov nahradzujúci vlakový zabezpečovač pre nekódované trate so základnými funkciami:

  Funkcia kontroly bdelosti – bdelosť obsluhy je testovaná jej zásahmi na určený ovládací orgán alebo tlačidlo bdelosti v intervaloch podľa rýchlosti vozidla určených programom. Kontrolka signalizácie informuje obsluhu o priebehu intervalu bdelosti. Koniec  intervalu je zvukovo signalizovaný.

  Funkcia kontroly predvolenej rýchlosti – pri tejto funkcii je signalizácia prekročenia rýchlosti vykonaná zvukovým signálom, odlišným od signalizácie konca intervalu. Pri dosiahnutí nastavenej rýchlosti bliká údaj kontrolovanej rýchlosti, pri prekročení o 5 km/h sa signalizuje prerušovaným tónom a pri prekročení o 10 km/h nastáva odpad elektropneumatického ventilu EPV.

  Funkcia ochrany proti pohybu nežiadaným smerom – pri pohybe 10 m nežiadaným smerom EPV tiež reaguje.

  Zariadenie uvedie do činnosti posúvač bezpečnostnej (pásovej) brzdy v nasledujúcich prípadoch:

  • nevykonanie obsluhy tlačidla bdelosti do konca intervalu zvukovej signalizácie
  • prekročenie kontrolovanej rýchlosti o viac ako 10 km/h
  • pri pohybe vozidla 10 m nežiadaným smerom
  • pri poruche zariadenia

  Ďalšie funkcie:

  • mazanie okolesníkov, blokovanie riadenia, tempomat a dalšie iné funkcie podľa špecifikácie.