Zariadenie kontroly návestných svetiel a prekročenia rýchlosti radu ZAKORYNAS

Zariadenie slúži na kontrolu návestných svetiel a prekročenie rýchlosti. Viac informácii

  • Popis
  • Na stiahnutie
  • Zariadenie kontroly návestných svetiel a prekročenia rýchlosti radu ZAKORYNAS slúži na:

    • kontrolu prednastavenej rýchlosti na základe porovnania skutočnej rýchlosti z vysielača impulzov LTV 15 pre elektronický tachograf (s galvanickým oddelením) s hodnotou predvolenej rýchlosti
    • automatické rozsvietenie všetkých návestných svetiel