Monitorovací systém - NESMONITOR

Ovládací a monitorovací systém NESMONITOR je určený na diaľkovú správu zariadení prostredníctvom GSM siete, v ktorej musí byť povolený dátový prenos. Viac informácii

 • Popis
 • Riadiaci a monitorovací systém NESMONITOR je určený na diaľkovú správu zariadení prostredníctvom GSM siete, v ktorej musí byť povolený dátový prenos.
   
  NESMONITOR sa skladá v základe z dvoch zariadení: modem a server. Tu sú ukladané potrebné dáta a informácie. Prenos sa uskutočnuje na základe modelu klient/server, kde modem predstavuje vždy klienta, ktorý inicializuje komunikáciu v nastavenom intervale (štandardne 30s). Výnimkou je zariadenie DMZ30, ktoré nedisponuje sieťou GSM, ale posiela údaje cez USB do PC. Výhoda tohto modelu je tá, že nepotrebujeme verejné IP adresovanie. Nevýhoda je dlhšia odozva (=perióda oslovovania).
   
  Viac tu: 

  NESMONITOR SK