Kontakt

NES Nová Dubnica s.r.o.

M. Gorkého 820/27, P.O.BOX 24
01851 Nová Dubnica
Slovenská republika
Tel.: +421-42-4401 202
Fax: +421-42-4401 201
E-mail: info@nes.sk
IČO: 50581881
IČ DPH: SK2120377963
Bankové spojenie: ČSOB Trenčín
IBAN: SK64 7500 0000 0000 8430 6153
SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.33823/R
GPS súradnice: S 48,93098° V 18,14696°
Obchodné podmienky: Všeobecné obchodné podmienky

Manažment spoločnosti

Ing. Zdenko Harvánek, CSc. Konateľ harvanek@nes.sk +421-42-4401 200
Ing. Milan Kamarýt Konateľ kamaryt@nes.sk +421-42-4401 220
Ing. Róbert Hulák Konateľ hulak@nes.sk +421-42-4401 203

Sekretariát

Jitka Belková Sekretariát, školenia belkova@nes.sk +421-42-4401 202

Obchodné oddelenie

obchod@nes.sk
Ing. Radovan Celec Vedúci obchodného oddelenia celec@nes.sk +421-42-4401 208
Margita Ďaďanová SIEMENS, polovodiče, servis SIEMENS dadanova@nes.sk +421-42-4401 213
Ing. Natália Kamarýtová NES, zahraničný obchod kamarytova@nes.sk +421-42-4401 217
Ing. Michaela Lachká SIEMENS, školenia lachka@nes.sk +421-42-4401 212
Ing. Marek Naňo NES nano@nes.sk +421-42-4401 210
Tomáš Provazník SIEMENS, NES provaznik@nes.sk +421-42-4401 211
Ing. Elena Kňažková SIEMENS knazkova@nes.sk +421-42-4401 219
Ing. Róbert Vavrinec NES, DC záložné systémy, železnica vavrinec@nes.sk +421-42-4401 214

Nákupné oddelenie

nakup@nes.sk
Ing. Jaromír Pecen Referent nákupu pecen@nes.sk +421-42-4401 215
Ing. Pavol Švajda Referent nákupu svajda@nes.sk +421-42-4401 207
Mgr. Emília Barcíková Referent nákupu barcikova@nes.sk +421-42-4401 207

Oddelenie ekonomiky a personalistiky

Ing. Iveta Frantová Vedúca oddelenia ekonomiky a personalistiky frantova@nes.sk +421-42-4401 270
Jana Hudecová Odberateľské faktúry, upomienky hudecova@nes.sk +421-42-4401 272
Ing. Andrea Regendová Personalistika, platobné operácie regendova@nes.sk +421-42-4401 271
Miroslava Obertová Dodávateľské faktúry obertova@nes.sk +421-42-4401 273

Oddelenie servisu

servis@nes.sk
Margita Ďaďanová Produkty SIEMENS, záložné zdroje UPS dadanova@nes.sk +421-42-4401 213
Marcela Matejičková Výrobky NES matejickova@nes.sk +421-42-4401 209