Monitorovací systém

Ovládací a monitorovací systém NESMONITOR je určený na diaľkovú správu zariadení prostredníctvom GSM siete, v ktorej musí byť povolený dátový prenos. Viac informácii

  • Popis
  • Na stiahnutie
  • Ovládací a monitorovací systém NESMONITOR je určený na diaľkovú správu zariadení prostredníctvom GSM siete, v ktorej musí byť povolený dátový prenos.
     
    NESMONITOR sa skladá v základe z dvoch zariadení – GSM modemu a servera, kde sú ukladané potrebné dáta a informácie. Prenos je na základe modelu klient/server, kde GSM modem sa tvári vždy ako klient, ktorý inicializuje komunikáciu v nastavenom intervale (každých 30s). Výhoda tohto modelu je tá, že nepotrebujeme verejné IP adresovanie. Nevýhoda je dlhšia odozva (=perióde oslovovania).