AC/DC spínané zdroje pre galvanotechniku a elektrochémiu

Ich aplikácia je v najrôznejších oblastiach priemyslu, kde sú potrebné technologické zariadenia – spínané zdroje. Príklady použitia: zariadenia pre galvanotechniku neutralizáciu vody, eloxovanie, elektroforetické povrchové úpravy, elektrochemické lakovanie, odmasťovanie a akákoľvek odporová záťaž. Viac informácii

  • Popis
  • Na stiahnutie